Unit4

Hoe maak ik een nieuw boekjaar aan en/of hoe voer ik een jaarwissel uit 15-01-2019

Nu 2019 is aangebroken, heeft u dit boekjaar nodig in uw administratie, om er de gegevens juist te kunnen boeken. Daarnaast wilt u uw openstaande posten ook in 2019 zichtbaar hebben, om te kunnen afboeken en inzicht te hebben in uw huidige financiele situatie. Alles waar u rekening mee dient te houden, en uitleg hoe u de jaarwissel kunt uitvoeren, staat beschreven in dit document:

Aanmaken nieuw boekjaar / uitvoeren jaarwissel (doorboeken cijfers 2018 naar 2019)

Heeft u alsnog een vraag, die niet per direct beantwoord hoeft te worden, dan kunt u ook een incident registreren via ons klantportaal. In uw Internetbrowser kunt u instellen (wordt veelal gevraagd door uw browser), om uw inloggegevens te bewaren. U kunt de status van uw geregistreerde vraag/incident inzien via deze weg en als het incident is afgesloten door Unit4 Multivers Support, wordt u middels een e-mail op de hoogte gebracht, waarin ook de oplossing staat genoteerd.

[Update] Controle btw boekingen - mogelijk foutieve btw boekingen Unit4 Multivers/Unit4 Accounting 11-01-2019

[UPDATE 17-01-2019]  Deze situatie kan zich in ieder boekingsprogramma voordoen, dus naast de KBM-dagboeken ook opdrachten, inkoop en verkoop. Daarnaast is abusievelijk vermeldt dat de nieuwe release 23 januari aanstaande verschijnt, dit moet donderdag 24 januari zijn. Excuses voor dit misverstand. 

[11-01-2019] Er bestaat een mogelijkheid dat in enkele situaties het lage btw-tarief niet juist wordt berekend in boekjaar 2018. Zo komt het voor dat u ondanks het lage tarief van 6% er toch 9% wordt berekend en dit ook wordt weggeschreven op het moment u de transactie opslaat. 
Reeds foutieve boekingen dient u handmatig te corrigeren. Excuses voor het ongemak.
Deze situatie kan zich voor doen indien u tijdens het boeken van een transactie een Info-scherm raadpleegt, bijvoorbeeld Info | Rekeningkaartje
of Info | Journaalposten. Houdt u hiermee rekening tijdens het boeken in de KBM-dagboeken.
Het probleem zal naar verwachting opgelost zijn in de nieuwe release van Unit4 Multivers die 23 januari 2019 beschikbaar komt. Hierin is ook
de nieuwe taxonomie 2019 opgenomen. Deze situatie doet zich niet voor in Multivers Web.


BTW wijziging laag tarief - updates Unit4 Multivers (Accounting) en API 12-12-2018

Om het voor onze gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken komen er op 13 december diverse nieuwe releases van onze producten beschikbaar:

Unit4 Multivers/Accounting 10.10 (online en offline)

Unit4 Multivers Management Monitor update
Unit4 Multivers Web update
API 1.9.x updates en 1.10 release

Wij hebben een document opgesteld waarin de gevolgen voor de diverse producten zijn beschreven en wat gebruikers dienen te doen indien zij wel of juist niet op een nieuwe versie overstappen.

De Btw wijzigingen zullen in de API versies 1.9.x worden teruggepatcht. Dit betekent dat er mogelijk zeer beperkt wijzigingen aan de gekoppelde applicatie nodig zijn. Voor koppelingen die werken op basis van UBC of versies van de API ouder dan 1.9.x gelden een paar specifieke voorwaarden.

Wij adviseren u dit document aandachtig door te nemen. U kunt het document hieronder downloaden:

BTW wijziging laag tarief 2019

(update) Controle BTW boekingen; mogelijk foutieve BTW boeking vanuit Unit4 Multivers Web 16-11-2018

Er bestaat een mogelijkheid, dat in enkele situaties de BTW niet (juist) geboekt wordt vanuit Unit4 Multivers Web. Dit treedt alleen op bij boekingen welke rechtstreeks op grootboekrekeningen plaatsvinden en waarbij BTW wordt ingegeven (NB: boekingen via debiteuren/crediteuren gaan dus wel gewoon goed). 

Zo kan het bijvoorbeeld zijn, dat de BTW op 'te vorderen' komt terwijl hij 'afgedragen' moet worden, of andersom. Dit zou dus een foutieve BTW aangifte in de hand kunnen werken, die u in een volgende aangifte weer dient te corrigeren.

Indien bij de controle van de boekingen en/of de BTW een dergelijke fout ontdekt wordt, kan de initiële boeking via Unit4 Multivers Accounting Online gecorrigeerd worden, waarna de BTW aangifte ook juist gevuld wordt en er geen correctie achteraf hoeft plaats te vinden.


Het probleem met mogelijk foutieve BTW boekingen zal opgelost zijn in de nieuwe release van Unit4 Multivers Web, welke komende woensdagavond 21-11-2018 geinstalleerd wordt.

Advies: Mocht u het doen van dergelijke boekingen (rechtstreeks op grootboek, inclusief BTW boeking) uit kunnen stellen tot a.s. donderdag, dan voorkomt u mogelijk corrigeerwerk achteraf. Bij vragen of twijfel, neemt u dan contact op met Unit4 Multivers Customer Support om de mogelijkheden te bespreken. 

Onze excuses voor een eventueel ongemak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPDATE 21-11-2018:

Zoals aangegeven zal bovengenoemd probleem zijn verholpen in de release van woensdagavond 21-11-2018. Er bestaat na de release echter nog één situatie, waarin de BTW mogelijk niet geboekt wordt zoals u zou verwachten. Als u een afschrift opent, waarop nog niet-verwerkte mutaties staan (een zogenaamde "L-regel"), en u boekt hierop een extra mutatie met het soort 'grootboek', dan stelt Unit4 Multivers Web standaard het BTW-scenario 'verkoop binnenland' voor, ook als het een inkoop betreft (bedrag "af"). Let in deze situatie dus nog op, of de BTW juist geboekt wordt. Door ‘BTW opties’ in de regel aan te vinken, kunt u het scenario nakijken en eventueel aanpassen.

Onze excuses hiervoor.

Nieuwe versie Unit4 Multivers Web (mede) nav uw feedback 01-11-2018

Na de lancering van Unit4 Multivers Web op 1 oktober 2018, is op woensdagavond 10 oktober 2018 Unit4 Multivers Web voorzien van een nieuwe versie. Met trots kunnen wij u melden, dat gisteravond, woensdag 31 oktober, opnieuw een nieuwe versie van Unit4 Multivers Web is geinstalleerd. Mede dankzij feedback van u als gebruikers, waarvoor hartelijk dank, zijn onderstaande punten opgelost en/of toegevoegd:


Algemeen

 • Landingspagina om op te kunnen slaan in je favorieten en de mogelijkheid voor Unit4 om berichten te plaatsen ivm (gepland) onderhoud/storingen/nieuwe releases
 • ‘Wachtwoord vergeten’ functie
 • Gebruikersnaam (portal-user) in de applicatie tonen
 • Supportcode in de applicatie tonen


On boarding

 • On boarding wizard voor nieuwe klanten die helpt in de inrichting van de administratie (bepalen rechtsvorm, btw plicht, bedrijfsgegevens)
 • Mogelijkheid om proefabonnementen te kunnen afsluiten (in samenwerking met de afdeling marketing)


Info grootboek ook beschikbaar om als PDF te printen

 • Kolommenbalans afdrukken
 • Resultatenrekening afdrukken
 • Proef- en Saldibalans afdrukken
 • Kolommenbalans exporteren naar Excel
 • Resultatenrekening exporteren naar Excel
 • Proef- en Saldibalans exporteren naar Excel


Debiteuren

 • Handmatig een nummer kunnen toekennen bij het aanmaken van een nieuwe debiteur
 • Adresinformatie en debiteurennummer tonen in de zoeklijst debiteuren


Crediteuren

 • Handmatig een nummer kunnen toekennen bij het aanmaken van een nieuwe crediteur
 • Adresinformatie en crediteurennummer tonen in de zoeklijst crediteuren


Prospects

 • Adresinformatie tonen in de zoeklijst prospects

Contactpersonen

 • Nieuwe Functie kunnen toevoegen vanuit koppelen functie bij een contactpersoon


Bank

 • Ondersteuning weergave vreemde valuta facturen
 • Afboeken van vreemde valuta facturen
 • Saldo controle bank
 • Boeken op grootboekrekening met Btw leeg


Kas

 • Ondersteuning weergave vreemde valuta facturen
 • Afboeken van vreemde valuta facturen
 • Saldo controle kas
 • Boeken op grootboekrekening met Btw leeg


Memoriaal

 • Ondersteuning weergave vreemde valuta facturen
 • Afboeken van vreemde valuta facturen
 • Boeken in correctieperiodes
 • Boeken op grootboekrekening met Btw leeg


Import MT-940

 • Probleem met ABN Amro import bestanden


Matchwizard

 • Bekijken van een factuur tijdens het matchen
 • Boeken op grootboekrekening met Btw leeg


Handmatig matchen in afschrift

 • Boeken op grootboekrekening met Btw leeg


Factureren

 • Nog te versturen facturen weergave en mogelijkheid tot versturen
 • Financiële boeking en verstuurde factuur bij elkaar kunnen zien
 • Factuurstatus zien
 • Betaalinformatie bij de factuur
 • Factuur dupliceren
 • Factuur crediteren


Inkoopfacturen

 • Aanpassen voorgestelde grootboekrekening bij invoeren inkoopfacturen, er zal de voorkeursrekening die is gekoppeld bij de crediteur voorgesteld worden (werking gelijk aan Multivers)
 • Afdwingen van in/ex btw invoer van de factuur i.v.m. afrondingsverschillen
 • Zoek/filter mogelijkheid boven de lijst inkoopfacturen
 • Betaalinformatie bij de factuur


Verkoopfacturen

 • Aanpassen voorgestelde grootboekrekening bij invoeren verkoopfacturen, er zal de voorkeursrekening die is gekoppeld bij de debiteur voorgesteld worden (werking gelijk aan Multivers)
 • Afdwingen van in/ex btw invoer van de factuur i.v.m. afrondingsverschillen
 • Zoek/filter mogelijkheid boven de lijst verkoopfacturen
 • Betaalinformatie bij de factuur


Instellingen

 • Onderhouden van landen
 • Onderhouden van valuta


Overig

 • Uitbreiden zoeken op debiteur/crediteur in boekingsprogramma’s (als je nu 2 De Vries klanten hebt, is er geen manier om ze te onderscheiden)
 • Browser-advies bij gebruik Internet Explorer zodat klanten weten dat we dit niet ondersteunen


Naast het bovenstaande is er afgelopen sprint enorm veel voorbereidend werk verricht voor de aanstaande Btw wijziging per 1-1-2019. De release hiervan volgt binnenkort, wij houden u op de hoogte.Nieuwe versie Unit4 Multivers Web (mede) nav uw feedback 11-10-2018

Na de lancering van Unit4 Multivers Web op 1 oktober 2018, is op woensdagavond 10 oktober 2018 Unit4 Multivers Web voorzien van een nieuwe versie. Mede dankzij feedback van u als gebruikers, waarvoor hartelijk dank, zijn onderstaande punten opgelost en/of toegevoegd:


Inkoop/verkoopboek

 • Melding onderin het scherm met het factuurnummer blijft net zo lang staan totdat de gebruiker aan de volgende factuur begint
 • De velden boekjaar /periode en factuurdatum zijn omgedraaid, omdat bij het ingeven van de factuurdatum automatisch de juiste periode wordt bepaald obv periodetabel. Dit was voor veel klanten niet duidelijk

Memoriaal

 • Saldo veld weggehaald uit overzicht memoriaal transacties (is namelijk altijd nul)
 • Veld nieuw saldo hernoemd naar ‘verschil’
 • Af/bij vervangen door debet/credit
 • Vermelding dagboeknaam in het scherm

Kas

 • Bij nieuw kasboek is het mogelijk om het saldo van het betreffende dagboek in te voeren. Dit is een beginbalans boeking.

Bankafschriften overzicht

 • Optimalisatie scherm bank overzichten

Bank

 • Mogelijkheid om zonder ingave van een debiteur een verkoopfactuur te selecteren (gebruiker moet minimaal 3 tekens uit het factuurnummer invoeren). De debiteur wordt dan automatisch ingevuld
 • Mogelijkheid om zonder ingave van een crediteur een inkoopfactuur te selecteren (gebruiker moet minimaal 3 tekens uit het factuurnummer invoeren). De crediteur wordt dan automatisch ingevuld
 • Als er geen bank in de administratie aanwezig is, geeft de applicatie de gebruiker de mogelijkheid om eenvoudig een nieuwe bank aanmaken
 • Aansluiting aanmaken nieuwe bank indien een MT940s wordt ingelezen voor een nog niet aanwezige bank

Handmatig matchen in bankafschrift

 • Mogelijkheid om zonder ingave van een debiteur een verkoopfactuur te selecteren (gebruiker moet minimaal 3 tekens uit het factuurnummer invoeren). De debiteur wordt dan automatisch ingevuld
 • Mogelijkheid om zonder ingave van een crediteur een inkoopfactuur te selecteren (gebruiker moet minimaal 3 tekens uit het factuurnummer invoeren). De crediteur wordt dan automatisch ingevuld
 • Optimalisatie User Interface, om omschrijving beter tonen
 • Voorstellen van restant te boeken bedrag

Matchwizard

 • Matchen van een bankmutatie op meerdere grootboekrekening is mogelijk
 • Mogelijkheid om zonder ingave van een debiteur een verkoopfactuur te selecteren (gebruiker moet minimaal 3 tekens uit het factuurnummer invoeren). De debiteur wordt dan automatisch ingevuld
 • Mogelijkheid om zonder ingave van een crediteur een inkoopfactuur te selecteren (gebruiker moet minimaal 3 tekens uit het factuurnummer invoeren). De crediteur wordt dan automatisch ingevuld
 • Tonen van btw code bij btw percentages in geval van dubbele percentages

Info grootboek

 • Doorzoomen naar transactie gaat nu goed in geval van meerdere dagboeken van hetzelfde type (bv meerdere bankboeken)
 • Periodefilter ‘van / tm’ toegevoegd
 • Indien gebruik gemaakt van het periode filter, wordt hier bij exporteren rekening mee gehouden
 • Weergave van btw bedrag en btw code op tabblad mutaties (oa nodig voor vierkantscontrole btw)
 • Sortering van grootboekrekeningen altijd goed, ook bij andere volgorde in de database

Debiteuren

 • Verwijderen van een debiteur (indien geen mutaties aanwezig)
 • UBL-facturen aan/uit zetten in onderhoud debiteur
 • Orderkosten berekenen aan/uit zetten in onderhoud debiteur
 • Herinneren aan/uit zetten in onderhoud debiteur
 • Verwijderen bankrekeningnummer debiteur

Crediteuren

 • Verwijderen van een crediteur (indien geen mutaties aanwezig)
 • Verwijderen bankrekeningnummer crediteur

Prospects

 • Verwijderen van een prospect (indien geen mutaties aanwezig)

Betalen

 • Uitbreiding informatie betalingen onderweg met wanneer en naar welk rekeningnummer welk bedrag wordt overgemaakt

Btw aangifte

 • Btw aangifte per boekingsperiode

Factureren

 • (de)blokkeren orders
 • Kredietlimiet controle en mogelijkheid blokkeren orders
 • Voorkeurs betalingsconditie wordt standaard voorgesteld
 • Mogelijkheid om leveringsconditie leeg te laten

Overig

 • Nieuwe icoon voor definitief en voorlopig gesloten boekjaar
 • Indien er geen artikelen zonder artikelgroep aanwezig zijn, dan wordt in artikelbeheer alleen nog de mogelijkheid om met artikelgroepen te werken aangeboden

Hoe werkt Unit4 Multivers Web 01-10-2018

Per 1 oktober 2018 is Unit4 Multivers Web door de 1e grote groep gebruikers in gebruik genomen, als vervangende applicatie van Unit4 Multivers Online. De applicatie is volledig vernieuwd qua uiterlijk, maar ondersteunt uiteraard uw administratieve processen en biedt u snel inzicht in te ondernemen acties. Wij hebben voor u de werking van Unit4 Multivers Web uitgelegd in een uitgebreid webinar, u zult echter bemerken dat de applicatie erg intuitief werkt. In het webinar wordt uitleg gegeven van alle onderliggende functionaliteiten, in de eerste 2 minuten wordt uitgelegd waar u welke onderdelen kunt vinden. Om te kunnen starten met Unit4 Multivers Web, zou daarom het kijken naar de eerste 2 minuten al voldoende moeten zijn.

Bekijk hier het webinar met de uitleg over Unit4 Multivers Web

Gebruik Unit4 Multivers Web:

Naast de aangepaste 'look and feel' hoeft u ook niet langer in te loggen via Citrix. U kunt rechtstreeks inloggen via https://start.unit4multivers.nl met dezelfde inlog gegevens als waarmee u voorheen inlogde via Citrix. Als u toch via https://online.unit4.nl inlogt (zoals u gewend was), ziet u daar alleen nog de optie Unit4 Multivers Web. Klik op dit icoon en u wordt vanzelf doorgelinkt naar de nieuwe applicatie. Indien uw snelkoppeling nog verwijst naar https://online.unit4.nl kunt u de snelkoppeling hierop aanpassen, zodat u niet dubbel hoeft in te loggen en dus sneller ingelogd kunt zijn in uw administratie.

Opstarten Unit4 Multivers Web zonder Citrix

Wij wensen u veel plezier bij het gebruik van de applicatie. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dit graag van u. U kunt hiervoor een case aanmaken via ons klantportaal op https://unit4.force.com.

Openen Unit4 Multivers/Accounting Online na update macOS 19-09-2018

Door een update van macOS kunt u problemen krijgen met het openen van Unit4 Multivers of Accounting Online op een Mac. Dit is op te lossen door de bestandsassociatie tussen enerzijds het .aspx bestand en anderszijds de Citrix Receiver opnieuw in te stellen.

Om het probleem op te lossen, doet u het volgende:

• Open Finder
• Navigeer naar het bestand (.aspx)
• Klik met een secundaire klik ("rechtermuisknop") op het bestand
• Selecteer in het contextmenu de optie 'Toon info'
• Zoek in het geopende venster naar de optie 'Open met' en klik op het driehoekje, waardoor een drop-down menu verschijnt.
• Selecteer hier de applicatie "Citrix Receiver". Zodra deze is geselecteerd klikt u op de optie 'Wijzig alles', bevestigt u de aanpassing en sluit u het infovenster.

Mocht u problemen ondervinden met deze instellingen, raadpleeg dan uw systeembeheerder of de ondersteuningspagina's van Apple.

Donderdag 30 augustus 2018 - Online omgeving Unit4 Multivers en Accounting voorzien van een nieuwe versie 17-07-2018

Op donderdag 30 augustus 2018 komt Unit4 met een nieuwe release van Unit4 Multivers en Accounting Online. De applicatie zal deze avond vanaf 18.00 uur niet meer te gebruiken zijn. Vrijdag 31 augustus 2018 kunt u vanaf 05.00 uur weer inloggen. Onze excuses voor het ongemak.

Donderdagavond 14-6-2018: Update Unit4 Multivers 10.9.3.2 13-06-2018

Donderdagavond 14 juni 2018 wordt er een update uitgevoerd op de Unit4 Online omgeving naar Unit4 Multivers / Unit4 Accounting 10.9.3.2. De applicatie blijft gewoon de gehele avond voor u beschikbaar. Wij zullen groepsgewijs steeds een aantal servers uit de lucht halen, waarop de nieuwe versie geïnstalleerd wordt.